v/Hans Kristian Hønsvall

Postboks 192

3201 SANDEFJORD

info@felleslegatet.no

org.nr. 977 143 845


TILDELINGER


Følgende områder prioriteres:


  • Det kirkelige-sosiale døvearbeide

  • Vanskeligstilte døve, også eldre, dette innbefatter døve som har det vanskelig sosialt, som ved hjelp av økonomisk støtte kan delta mer aktivt i det sosiale sammen med andre med felles språk.

  • Utdannelse av døve. Hjelp til høyere utdannelse prioriteres også, her fokuseres utdannelse som ikke dekkes av det offentlige.

  • Anskaffelse av hjelpemidler til utførelse av yrke

  • Arbeidet for døve i forbindelse med Stiftelsen Signos aktiviteter

  • Støtte til utvikling av tegnspråkferdigheter for personer som arbeider/skal arbeide blant døve, og opplæring av døvetolker


Ovenstående er ikke listet med prioritetsrekkefølge.