v/Hans Kristian Hønsvall

Postboks 192

3201 SANDEFJORD

info@felleslegatet.no

org.nr. 977 143 845


PRESENTASJON


Felleslegatet for døve er opprettet ved sammenslåing av diverse legater og stiftelser i året 2000.

Felleslegatet har som formål å fremme arbeidet for døve i Norge ved nødvendig hjelp eller støtte til døve, eller til en institusjon som arbeider aktivt for døve.


Søknadsfrist:  15. mars og 15. september hvert år.


Legatstyret er sammensatt av representanter fra Døvekirkenes Fellesråd, fra Stiftelsen Signo (tidligere Hjemmet for Døve) og fra Nordea (tidl. Christiania Bank og Kreditkasse). Døveprosten er fast medlem av styret.


I 2014 består styret av: Hans Kristian Hønsvall (styreleder), Terje J. Johnsen (døveprost), Bjørn Gulliksen, Tor Einar Lie, Nina Møyner Lund (Nordea), Kjetil Hestnes, Vidar Sæle (Stiftelsen Signo).

Webmaster:

Oktober 2008


powered by FlashWerk